Chiang Mai Rajabhat Mountain Run 2020

วันอาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม (สะลวง - ขี้เหล็ก)

ข้อมูลการติดต่อ