CMRU Mountain Run 2020

:: Run For Your Life ::

 

วันอาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

 

" กลับมาอีกครั้ง !! กับสนามวิ่งแห่งนี้ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น

อบอวลด้วยกลิ่นดอกไม้ ห้อมล้อมด้วยธรรมชาติ และมิตรภาพ

เตรียมกายและใจให้พร้อม!!! มาสัมผัสสรวงสวรรค์บนดินด้วยกัน "

CMRU Mountain Run 2020

:: Run For Your Life ::

 

วันอาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

 

" กลับมาอีกครั้ง !! กับสนามวิ่งแห่งนี้ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น

อบอวลด้วยกลิ่นดอกไม้ ห้อมล้อมด้วยธรรมชาติ และมิตรภาพ

เตรียมกายและใจให้พร้อม!!! มาสัมผัสสรวงสวรรค์บนดินด้วยกัน "